Aer LingusFuturing:
| EI-CVA | EI-CVC | EI-DEA | EI-DEC | EI-DEE | EI-DEG | EI-DEH | EI-DEI | EI-DEJ | EI-DEL | EI-DEM | EI-DEO | EI-DEP | EI-DVE | EI-DVG | EI-DVJ | EI-DVL | EI-DVM | EI-EDP | EI-EDS | EI-FNJ | EI-GAL |